MASLAHAH

. 06 Mac 2014
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks


Hari ini ramai yang bercakap soal Maslahah ataupun Maqosid Syariah. Hatta orang awam sekalipun cuba untuk berbicara soal yang penting ini.

Walaubagaimanapun, ini adalah suatu yang baik dalam perkembangan ilmu terutamanya dalam soal siasah ataupun politik. Ilmu politik dan kenegaraan adalah satu ilmu yang anjal dan tidak tetap dalam perlaksanaannya.

Ia bergantung kepada kesesuaian keadaan masyarakat, tempat, masa serta melihat kepentingan buruk atau baik sesuatu perkara.

Untuk nota kali ini, saya cuba memperinci dan meringkaskan tentang apa yang dikatakan sebagai Maslahah.

MAKSUD MASLAHAH

Ulama-Ulama banyak mengutarakan definisi bagi Maslahah ini. Antaranya Imam Al-Ghazali dan Imam As-Syatibi. Namun saya hanya ambil satu sahaja definasi mudah.

Maslahah ialah suatu perkara yang bertujuan untuk menghasilkan kebaikan, kepentingan dan manfaat bagi diri dan sesuatu masyarakat.

Ia juga mengambil manfaat dan menolak kerosakan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal yang waras semata-mata tetapi dalam kerangka memelihara hak manusia dan tidak berlawanan dengan nas-nas syara'.

KATEGORI MASLAHAH

Maslahah dipecahkan kepada 3 kategori seperti rajah di atas.

1- Maslahah Mu'tabarah
    * Maslahah yang ditentukan oleh Syara' dengan menentukan hukuman secara putus ke arah
       memelihara perkara-perkara yang penting bagi manusia.
    * Dikenali juga sebagai Maqasid Syariah.
    * Maqasid Syariah mengandungi 5 perkara :-
          - Menjaga Agama
          - Menjaga Nyawa
          - Menjaga Keturunan
          - Menjaga Akal/Kehormatan
          - Menjaga Harta
    * Contoh : Memotong tangan pencuri untuk menjaga Maqasid Syara' yang 5.

2- Maslahah Mulghah
    * Maslahah yang berdasarkan kepentingan yang mengikut akal semata-mata.
    * Maslahah ini diragukan kerana terkandung perkara-perkara yang membawa mudarat.
    * Islam membatalkan maslahah ini kerana ia diambil ringan.
    * Contoh : Meminum arak untuk menenangkan fikiran.

3- Masolih Mursalah
   * Maslahat yang tanpa dalil syara'.
   * Dianggap maslahah apibila ia membawa manfaat dan menolak keburukan.
   * Menggunakan kaedah Qias bagi penentuan maslahah.
   * Contoh : Pemilihan pemimpin.| tgidham @ http://khairulidham.blogspot.com/ |
| Abbasiah | 060314 | 8.03 am | 

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
  follow me on Twitter